Varför är det så viktigt att skydda barn från höga ljud?

 

"Mindre barn och spädbarn är mer känsliga för höga ljud"

"Ju mindre ett barn är, desto känsligare är deras öron för höga ljud och desto mindre är deras naturliga försvar mot dem."

"Föräldrar ignorerar ofta de skadliga effekterna av höga ljud som små barn utsätts för. När jag ser hur föräldrar tar med sina barn till högljudda platser, till exempel till en picknick med musik eller utomhuskonserter, går jag alltid fram till dem och gör dem medvetna om faran de utsätter sina barn för "

 

Detta är några citat från en intervju med profesor HENRYK SKARŻYŃSKI publicerad i tidskriften "Słyszę", september / oktober 2013 (13-13/2013). HENRYK SKARŻYŃSKI är direktör på “Institute of Physiology and Pathology of Hearing” och grundare av  “World Hearing Centre”. Han är en av en av de mest framstående specialister inom området otokirurgi i världen.

Nedan finns mer övergripande översättning av intervjun. Ni kan även läsa hela artikeln under FÖLJANDE LÄNK.

 

Se vårt urval av ljudisolerade hörlurar designade och skapade för barn och spädbarn. Missa inte våra rabatter: LÄNK

 

"SŁUCH: Professor, varför ska vi “sänka volymen”?”. Varför är inte högre ljud bra för oss?

PROF. HENRYK SKARŻYŃSKI: Buller är ett obehagligt och oönskat ljud som orsakar irritation och trötthet och är skadligt för vår hörsel. Det kan också bidra till sämre inlärningsförmåga, svårigheter att fokusera, desorientering och till och med huvudvärk och yrsel. Det  kan också öka blodtrycket. I vardagen finns det flertalet brus och oljud, särskilt kommunikationsbrus. Denna typ av brus har kommit till oss som en följd av urbanisering och kommunikation. Många typer av högre ljud är också orsakade av oss själva. Bullret som vi skapar “på egen hand" har också en skadlig effekt på människokroppen. Med detta menar jag till exempel de högre ljud som uppkommer till följd av användandet av motorcyklar och bilar eller oljud i skolorna.

 

Att lyssna på hög musik kan också vara skadligt för vår hörsel.

(...). När en ung person upplever en hörselnedsättning efter att ha lyssnat på musik från hörlurar som sitter nära hörselkanalen, eller andra höga ljud från till exempel större högtalare vid en konsert, kommer denna tillfälliga hörselnedsättning förmodligen att återgå till det normala efter en tid. Forskning visar dock att upprepade förlust av hörsel gradvis kommer att innebära en permanent hörselnedsättning.

Även om påverkan av ljud med de lägsta frekvenserna (så kallade infraljud) och vibrationer på människokroppen har studerats under en kortare tid, är det känt att en hög nivå av infraljud med frekvenser i intervallet en enda hertz i vissa fall kan leda till hjärtstopp. Men här är inte bara skador på hörseln den största faran. Buller har en direkt effekt på mellan- och innerörat, indirekt effekt på nervsystemet och hjärnan och även andra organ.

SŁUCH: Vad är effekterna av högre ljud och oljud?

HS: Högre ljud har en effekt i form av en tillfällig ökning av hörselgränsen, det vill säga tillfällig förlust av det lägsta ljud människan kan uppfatta. Man kan även kalla detta för "tillfällig dövhet". Tillfällig dövhet avtar efter några minuter, timmar eller dagar beroende på ljudets nivå och exponeringstid. Som jag redan nämnt leder upprepade tillfällen av nedsatt hörsel till permanent hörselnedsättning. Dessutom ersätts tysta ljud, som inte längre hörs av brus eller ringning. Dessa ringande ljud som saknar ljudkälla är även kallad tinnitus.

SŁUCH: Vem tar mest skada av höga ljud?

HS: Ungdomar och små barn är mest känsliga mot höga ljud.

(...). Fostrets hörselorgan formas och börjar fungera från vecka 21 av graviditeten. Barnet visar redan obehag relaterat till överdriven brus i moderns livmoder. Ju yngre ett barn är, desto större känslighet för höga ljud och desto mindre är deras naturliga försvar mot dem.

(...). Föräldrar ignorerar ofta de skadliga effekterna av höga ljud som små barn utsätts för. När jag ser hur föräldrar tar med sina barn till högljudda platser, till exempel till en picknick med musik eller utomhuskonserter, går jag alltid fram till dem och gör dem medvetna om faran de utsätter sina barn för "

Studier visar att även ljudproducerade leksaker kan orsaka hörselskador. (...). Forskare har visat att brus vid 110 dB försvårar hörseln efter bara en timme, varar under de kommande 8 timmarna och därmed kan leda till permanent skada. Under påverkan av sådant buller uppträder normalt hörande barn som om de hade en central hörselstörning. En del av informationen som läraren tillhandahåller når inte barnet, vilket kan minska deras uppmärksamhet och inlärningsprestanda och orsaka irritation.