Dina Personuppgifter

EciPeci behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

EciPeci samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

Namn

Adress

Telefonnummer

E-post

Betalningsuppgifter

Kundnummer

IP-adress

Uppgifter om dina inköp

Information om din användning av ECIPECI hemsida

 

Insamling av personuppgifter

Om du registrerar ett konto hos oss eller handlar hos oss på ecipeci.se så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar.

 

ECIPECI RETAIL Sp. z o.o., Parkowa 31, 55-040 Sleza, Polen är personuppgiftsansvarig. ECIPECI RETAIL Sp. z o.o. är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt dessa köpvillkor.

 

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att;

informera dig om våra kampanjer och produkter.

skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

 

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att giltig legitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet. Undantaget är uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen då ECIPECI har skyldighet att spara relevanta uppgifter enligt gällande lag. 

 

Du kontaktar oss på mail: kontakt@ecipeci.com